Vi satsar på språket

På Rågsveds grundskola arbetar vi språk- och kunskapsutvecklande. Det innebär att vi i varje ämne arbetar med språket. Det är en förutsättning för att våra elever ska nå kunskapsmålen.

Förstår du inte vad läraren säger eller vad som står i läroboken, kan du inte ta till dig kunskapen. Det är jätteviktigt att stötta eleverna i deras kunskapsutveckling. De behöver lära sig att använda språket. Både att tala, läsa och skriva. Men också att lyssna. Språket är en förutsättning för livets resa. Att hålla föredrag och våga tala inför en grupp har du nytta av hela livet.

Som lärare på Rågsveds grundskola känner man sig oerhört uppskattad. Det är verkligen tacksamt att jobba här. Våra elever är väldigt nyfikna och vetgiriga. Och sugna på skolarbete. Genom vårt arbete vill vi ge dem kunskap och självförtroende. Och en känsla av att de kan bli precis vad de vill - oavsett om det är en ny Zlatan eller läkare. Vi tar deras visioner på största allvar, talar om för dem vad som krävs för att de ska nå dit, ger dem verktyg och stöttar dem på vägen. När de blir vuxna ska de tänka tillbaka på Rågsveds grundskola och säga WOW så roligt vi hade. Och så mycket jag lärde mig.

Dela: