Elevhälsa

Skolans elevhälsoteams arbete leds av rektor samt biträdande rektorer och består dessutom av:

  • Specialpedagog 2 st (185%)
  • Speciallärare 2 st (200%)
  • Kurator 2 st (170%)
  • Skolsköterska (60%)
  • Psykolog (30%)
  • Skolläkare (5%)

Antal: 8