Arbetslagsledare

På vår skola arbetar vi i 4 arbetslag:

AL 1-3A    Årskurs 1-3

AL F-3B    Årskurs F-3

AL 4-6       Årskurs 4-6

AL EHT