Om skolan

Lärare med elev och iPad

Skolans vision

Rågsveds grundskola vill vara det bästa skolvalet för barn och ungdomar som bor i Rågsved.
 

Bild från julavslutning i aulan

Skolans traditioner

Vi tycker att det är viktigt att känna stolthet över sin skola och vara med och bidra till en positiv ”vi-känsla”. Våra traditioner är något som bryter av vardagen och som bidrar till en god stämning på skolan.

Flicka blåser hjärtan finns trh 1

Information om skolan

Rågsveds grundskola är en skola för elever mellan 6-12 år, årskurs F-6. Vi är en skola som växer och för närvarade har vi cirka 215 elever.

Pojke med hörselkåpor i klassrum läser

Våra arbetssätt

På Rågsveds grundskola arbetar vi systematiskt för att skapa en trygg och motiverande lärandemiljö. Två gånger per termin följer vi upp och analyserar våra resultat för att sedan kunna planera och genomföra åtgärder och arbetssätt. Vi arbetar aktivt för att ständigt utveckla vår verksamhet.