Info från Rektor ang händelsen i Trollhättan

Information med anledning av händelserna i Trollhättan

Med anledning av den tragiska händelsen i Trollhättan under torsdagen vill vi lite kort berätta om hur vi arbetar med säkerhetsfrågorna på skolan. Det är också viktigt att veta att det som har hänt i Trollhättan är ytterst ovanligt.

Vi på skolan har både ett förebyggande arbete och en handlingsplan i händelse av kriser på skolan. I detta läge är det också viktigt att vuxna i elevernas närhet fångar upp deras frågor och oro.

Skolan är ingen allmän plats och vi har redan idag regler för vilka som får vistas här. Under fredagen kommer all personal diskutera hur vi på skolan bör agera mot eventuellt hot eller våld för att mentalt förbereda oss. Vi kommer också lyssna på och försöka besvara elevernas frågor och funderingar.

Dela: