Höga förväntningar

Vårt arbete vilar på vetenskaplig grund. Vårt språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt ger våra elever verktyg att klara uppsatta mål. Vi arbetar i små undervisningsgrupper där varje elev ges möjlighet att utvecklas kunskapsmässigt genom studiestöd på modersmål och studiehandledning. Vi har höga förväntningar på våra elever och följer regelbundet upp deras måluppfyllelse.

Dela:
Kategorier: