Fritidshem

När skoldagen tar slut så har barnen i årskurs F-3 möjlighet att tillbringa eftermiddagen på ett av skolans fritidshem Kosmos eller Polstjärnan.

Rågsveds grundskola arbetar sedan många år integrerat skola - fritidshem. Det betyder att ett arbetslag som består av lärare, förskollärare, fritidspedagoger och barnskötare samarbetar kring en barngrupp i gemensamma lokaler.

På fritidshemmen ger vi barnen en meningsfull fritid och en ökad självständighet. Fritids följer fritidshemmets läroplan och arbetar med skapande aktiviteter, såsom bild och form, teater, drama, idrott. Vi vill ge eleverna möjlighet att uppleva rörelseglädje och därigenom utveckla ett intresse för att vara fysiskt aktiva. Vi har även utedagar och andra utflykter

Fritidshemmen har gemensam öppning kl. 6.30 - 8.00 och stängning kl.16.45 - 17.30 på Vintergatans avdelning. Ett mellanmål serveras mellan kl 13 och 15.

Ansökan till fritidshem görs på särskild ansökningsblankett som du hittar vid skolans expedition.

Dela:
Kategorier: