Förskoleklass

Förskoleklassen på Rågsveds grundskola arbetar för att göra övergången smidig mellan förskola och skola. I förskoleklassen tränar barnen på att ta instruktioner och att arbeta mer självständigt. Under året i förskoleklass läggs stor vikt vid att utveckla barnets sociala kompetenser.

I förskoleklassen har man förberedande läs– och skrivinlärning och leker fram de olika grundläggande matematiska begrepp som barnen behöver ha innan de börjar i första klass. Vi använder oss av sång, lek, drama, sagor, rim och ramsor, eget berättande och språklekar för att nå målen i svenska och matematik.

Barnen besöker regelbundet skolans bibliotek och har undervisning i bild och idrott. Rågsveds grundskola satsar mycket på rörelse. Vi arbetar även med medling som metod för konfliktlösning.

Vi tycker att ett gott samarbete med hemmet är av största vikt. Vi kommer att bjuda in till föräldramöten, utvecklingssamtal, drop-in-fika och ”Öppet hus”. Varje vecka får ni information om verksamheten i förskoleklassens veckobrev.

Skoldagen är mellan 08.00 och 13.00 inklusive lunch. Verksamheten följer skolans arbetsår.

Dela:
Kategorier: