Elev / vårdnadshavare

Du som är elev på Rågsveds grundskola

Allt du behöver veta om att gå på Rågsveds grundskola.

Du som är förälder/vårdnadshavare på Rågsveds grundskola

Som förälder på Rågsveds grundskola får du regelbunden information via vecko- eller månadsbrev, mejl och telefonsamtal.