Till innehåll på sidan

Arbete mot nolltolerans mot ”fula ord ” på Rågsvedsskolan

Mål:
- Att öka den kommunikativa förmågan och tryggheten på skolan
- När läsåret är slut ska vi ha ett positivt språkbruk på skolan
- Eleverna ska redan under höstterminen ha en förståelse för att man inte säger vad som helst till vem som helst

• Skoledningen skickar hem ett brev till föräldrar om arbetet på skolan. Vi informerar om att vi inleder ett aktivt arbete för att minska användningen av ”fula ord”. I brevet ber vi föräldrarna att prata med sina barn om hur viktigt det är att använda ett vårdat språk och att vi kommer att ringa hem och informera när eleverna använder ett oacceptabelt språk. Brevet översätts och vi ber i vissa fall modersmålslärare att ringa hem och informera.

• Under v 45 används alla tillfällen av ”Lugn skolstart”/ mentorstid till att samtala med eleverna om språkbruket. Vi vill medvetandegöra eleverna om att vi på Rågsvedsskolan och i det övriga samhället inte accepterar ett kränkande  språkbruk fyllt av ”fula ord”.  Metoden ”dumpa språket” används i alla klasser/grupper.

• Lista på ”fula ord” översätts till våra vanliga språk

• Alla mentorer / pedagoger/ övrig personal reagerar på ”fula ord” och ovårdat språk genom ett kort samtal med eleven på plats. Den vuxna markerar att man hört och pratar med eleven om hur man skulle kunna säga i stället.

• Riktade kränkningar anmäls alltid till mentor/trygghetsteamet via en incidentrapport

• Mentor/ undervisande lärare/ fritidspersonal/ övrig personal ringer i möjligaste mån i samband med händelse tillsammans med elev till vårdnadshavare.

• Vid upprepade händelser  kallar mentor till samtal med förälder och elev och åtgärder enligt åtgärdstrappan.

• Incidentrapporter placeras ut på lämpliga ställen i skolan, matsalen, idrotten …  så att det är lätt att komma åt och fylla i för hand. Ev låda där incidentrapporter kan lämnas och sen delas ut till mentorer

• Mentor upprättar en telefonlista över sina mentorselever med aktuella telefonnummer samt info om föräldrar pratar svenska eller vilket språk information ska förmedlas på

• Telefonlistor tillsammans med skolkatalog läggs ut i arbetsrum, matsal, personalrum, samt delas ut till alla lärare.

Dela: