Start

Skolinspektionens beslut 2019

Skolinspektionen har genomfört en regelbunden kvalitetsgranskning på Rågsveds grundskola

Skolinspektionen bedömer skolans arbetssätt inom fyra områden: Rektors ledarskap, Undervisning, Trygghet och studiero samt Bedömning och betygsättning. På varje område bedöms om skolan uppfyller framtagna kvalitetskriterier i hög utsträckning, i flera delar eller i låg utsträckning.

Som rektor har jag glädjen att meddela att Rågsveds grundskola bedömts i hög utsträckning inom samtliga delar. Det är ett kvitto på att arbetet som alla medarbetare genomför varje dag går i rätt riktning och håller hög kvalitet. Jag är riktigt stolt över vår verksamhet och det vi erbjuder våra elever och vårdnadshavare här på Rågsveds grundskola!

Klicka ovan för att läsa mer eller se hela dokumentet.

Marko Anderot, rektor

På gång på Rågsveds grundskola

Söka skola 2019

Flicka pojke förskoleklass hjälps åt

Öppet hus och informationsmöte Rågsveds grundskola

Välkommen på Öppet hus bl a inför skolstart 2019! Ni får möjlighet att träffa skolledning och personal som arbetar i förskoleklass och på fritidshemmet.

Torsdagen den 31 januari
15.30-17.00 Dropin-fika på fritidshemmen med info om skolplattformen och hjälp med brukarundersökningen, på respektive fritidshem.
17.00-18.00 Info till blivande förskoleklass, på Vintergatan.

 

Skolplattformen

Skolplattformen är en ny gemensam digital plattform för Stockholms stads skolor och förskolor. I skolplattformen planerar och delar pedagoger, elever och vårdnadshavare och får överblick över det som händer i skolan.

Rörelse i schema och på raster. Spring i benen

Hösten 2017 startade vi med att ha rörelse i schemat samt som rastaktivitet. Detta bl a utifrån Stockholms stads satsning.

Spring i benen som är Stockholm stads satsning för att stödja Stockholms grundskolor i arbetet med att öka elevernas fysiska aktivitet under skoldagen.

Skolans vision

Vi vill erbjuda en trygg och engagerande lärmiljö till alla våra elever. Genom höga förväntningar på elevernas lärande och beteende kan vi hjälpa dem att nå sina mål och drömmar. Vårt arbete utgår alltid från tre centrala delar: kunskap, trygghet och rörelse.

Vi är vår skola!

Dagens mat

För att komma till vår matsedel, klicka på länken nedan.

Webbmatte