Start

Nyheter

På gång på Rågsveds grundskola

Skolval 2018

Öppet hus och informationsmöte Rågsveds grundskola

Välkommen på Öppet hus inför skolstart 2018! Ni får möjlighet att träffa skolledning och personal som arbetar i förskoleklass och på fritidshemmet.

Torsdagen den 25 januari
16.00-17.00 Öppet hus och fika
17.00 Informationsmöte
17.30–18.00 Mingel och frågestund

Rörelse i schema och på raster. Spring i benen

Hösten 2017 startade vi med att ha rörelse i schemat samt som rastaktivitet. Detta bl a utifrån Stockholms stads satsning.

Spring i benen som är Stockholm stads satsning för att stödja Stockholms grundskolor i arbetet med att öka elevernas fysiska aktivitet under skoldagen.

Skolans vision

Vi vill erbjuda en trygg och engagerande lärmiljö till alla våra elever. Genom höga förväntningar på elevernas lärande och beteende kan vi hjälpa dem att nå sina mål och drömmar. Vårt arbete utgår alltid från tre centrala delar: kunskap, trygghet och rörelse.

Webbmatte