Elevhälsa

Antal: 8

 • Frånvaroanmälan

  All frånvaro skall anmälas innan kl. 07.45 varje dag ditt barn är frånvarande. Du som vårdnadshavare kan anmäla elevens frånvaro på följande sätt:

   

  • SMS till 073-0121740. (Skriv in barnets personnummer ÅÅMMDD-NNNN för heldag eller ÅÅMMDD-NNNN samt klockslag (från och till) 00.00-00.00. för del av dag. Skriv endast in denna info ej något annat och glöm inte bindestreck och mellanslag.) Läs instruktioner i dokumenten till höger.

  • Via Skolwebben (kräver e-legitimation)
    
  • Fth Lagunen 08-508 49 328
  Kategorier:
 • Elev / vårdnadshavare

  Detta textstycke är en ingress. För att formatera till ingress, markera och välj blockstil: "Ingress". Ingressen formateras då enligt förutbestämt manér.

 • Om skolan

  Detta textstycke är en ingress. För att formatera till ingress, markera och välj blockstil: "Ingress". Ingressen formateras då enligt förutbestämt manér.

 • Elevhälsa

  Rågsvedsskolan har ett arbetslag som arbetar med elevhälsa för elever i år F-6. I elevhälsoteamet ingår rektor, biträdande rektor, specialpedagog, skolsjuksköterska, kuratorer, skolpsykolog.