Elevhälsa

Rågsvedsskolan har ett arbetslag som arbetar med elevhälsa för elever i år F-6. I elevhälsoteamet ingår rektor, biträdande rektor, special-pedagog, speciallärare, skolsjuksköterska, 2 kuratorer och skolpsykolog.