Arbetslagsledare

På vår skola arbetar vi i 6 arbetslag:

AL F Årskurs F
AL 1 Årskurs 1
AL 2-3 Årskurs 2-3
AL 4-5 Årskurs 4-5
AL EHT  
Stödfunktion