Arbetslagsledare

På vår skola arbetar vi i 5 arbetslag:

   
AL 1-3A Årskurs 1-3
AL F-3B Årskurs F-3
AL 4-6 Årskurs 4-6
AL EHT  
Stödfunktion