Om skolan

En skola nära dig

Rågsveds grundskola siktar på att vara det bästa skolvalet för barn och ungdomar som bor i Rågsvedsområdet och för barn och ungdomar som är nyanlända i Sverige och bosatta i södra Stockholm.

Här känner alla alla

Rågsveds grundskola är en liten skola där alla känner alla. Det är tryggt att gå här. Man lär sig mycket. Det är många som stannar kvar efter skolan för att det är så bra här.

Vi satsar på språket

På Rågsveds grundskola arbetar vi språk- och kunskapsutvecklande. Det innebär att vi i varje ämne arbetar med språket. Det är en förutsättning för att våra elever ska nå kunskapsmålen.

Höga förväntningar

Vårt arbete vilar på vetenskaplig grund. Vårt språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt ger våra elever verktyg att klara uppsatta mål.