Fritidshem

När skoldagen tar slut så har barnen möjlighet att tillbringa eftermiddagen på ett av skolans fritidshem. Rågsveds grundskola arbetar sedan många år integrerat skola - fritidshem. Det betyder att ett arbetslag som består av lärare, förskollärare, fritidspedagoger och barnskötare samarbetar kring en barngrupp i gemensamma lokaler.

Under veckan får barnen möjlighet att på fritids pröva på olika aktiviteter som t ex att leka och röra sig i idrottssalen, vara ute, göra utflykter i närområdet, skapande verksamhet samt spel och lek.

Ett mellanmål serveras mellan kl 13 och 15.

Ansökan till fritidshem görs på särskild ansökningsblankett som du hittar vid skolans expedition.

En vanlig dag på fritid

Ca 06.30- Morgonfritids (efter behov)
08.00 Skoldagen börjar
10.30 Lunch i skolans matsal
12.30-14.00 Skoldagen är slut beroende på årkurs
12.30- Fritidshem
13.30-15.00 Mellanmål
14.00-17.30

Aktiviteter - kvällsfritids 

      

Dela:
Kategorier: