Frånvaroanmälan

All frånvaro skall anmälas innan kl. 07.45 varje dag ditt barn är frånvarande. Du som vårdnadshavare kan anmäla elevens frånvaro på följande sätt:

  • SMS till 073-0121740. (Skriv in barnets personnummer ÅÅMMDD-NNNN för heldag eller ÅÅMMDD-NNNN samt klockslag (från och till) 0000-0000. för del av dag. Skriv endast in denna info ej något annat och glöm inte bindestreck och mellanslag.) Läs instruktioner i dokumenten till höger.
  • Via Skolwebben (kräver e-legitimation)
  • Fth 08-508 49 328

 

Dela:
Kategorier: