Förskoleklass

Förskoleklassen på Rågsveds grundskola arbetar för att göra övergången smidig mellan förskola och skola. I förskoleklassen tränar barnen på att ta instruktioner och att arbeta mer självständigt. Under året i förskoleklass läggs stor vikt vid att utveckla barnets sociala kompetenser.

I förskoleklassen har man förberedande läs– och skrivinlärning och leker fram de olika grundläggande matematiska begrepp som barnen behöver ha innan de börjar i första klass. Vi använder oss av sång, lek, drama, sagor, rim och ramsor, eget berättande och språklekar för att nå målen i svenska och matematik.
Barnen besöker regelbundet skolans bibliotek och har undervisning i bild och idrott.
Vi tycker att ett gott samarbete med hemmet är av största vikt. Vi kommer att bjuda in till föräldramöten, utvecklingssamtal, drop-in-fika och ”Öppet hus”. Varje vecka får ni information om verksamheten i förskoleklassens veckobrev.
Skoldagen är mellan 08.00 och 12.30 inklusive lunch. Verksamheten följer skolans arbetsår.

Att läsa är roligt och viktigt
Läsning är grunden för allt lärande. Genom att skapa många lästillfällen och uppmuntra till läsning vill vi på vår skola ge alla barn en god läsförmåga och känna lust till att läsa. Alla våra klasser besöker regelbundet skolans eget bibliotek. Vi använder läsutvecklingsschema (LUS) för att följa barnens läsutveckling.

NTA - Natur och Teknik för Alla
I förskoleklassen arbetar man med olika teman inom natur och teknik. Barnen får arbeta praktiskt med olika teman. Detta gör att de utökar sina kunskaper och ordförråd inom områdena natur och teknik. Barnen får chans att  fundera kring hur omvärlden och naturen fungerar.

Dela: