En skola nära dig

Rågsveds grundskola siktar på att vara det bästa skolvalet för barn och ungdomar som bor i Rågsvedsområdet och för barn och ungdomar som är nyanlända i Sverige och bosatta i södra Stockholm.

Vi har höga förväntningar på våra elever för att de ska ges möjlighet att nå sina personliga mål i livet och vara väl förberedda inför vidare studier och yrkesutbildningar Vi arbetar systematiskt med att öka måluppfyllelsen, bland annat genom språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Vi vill att skolan ska vara en trygg, stimulerande och rolig arbetsplats för elever och personal.

Dela: