Elev / vårdnadshavare

Du som är elev på Rågsveds grundskola

Allt du behöver veta om att gå på Rågsveds grundskola.

Du som är förälder/vårdnadshavare på Rågsveds grundskola

Som förälder på Rågsveds grundskola får du regelbunden information via vecko- eller månadsbrev, mejl och telefonsamtal.

Frånvaroanmälan

All frånvaro skall anmälas innan kl. 07.45 varje dag ditt barn är frånvarande. Du som vårdnadshavare kan anmäla elevens frånvaro på följande sätt:

 

  • SMS till 073-0121740. (Skriv in barnets personnummer ÅÅMMDD-NNNN för heldag eller ÅÅMMDD-NNNN samt klockslag (från och till) 00.00-00.00. för del av dag. Skriv endast in denna info ej något annat och glöm inte bindestreck och mellanslag.) Läs instruktioner i dokumenten till höger.

  • Via Skolwebben (kräver e-legitimation)
     
  • Fth Lagunen 08-508 49 328