Start

Nyheter

På gång på Rågsveds grundskola

Få saker i livet är så viktigt som våra barn.

De är vår framtid. De ska bygga världen. Men de är också vårt ansvar. På Rågsveds grundskola tar vi vara på kunskaper och erfarenheter från världens alla hörn. Vi arbetar i små klasser med språk- och kunskaps-utveckling. Vi lär våra elever att ta ansvar och möta alla med respekt.

Allt för att förbereda dem för fortsatt lärande i skolan. Och i livet.

Webbmatte

Frånvaroanmälan

All frånvaro skall anmälas innan kl. 07.45 varje dag ditt barn är frånvarande. Du som vårdnadshavare kan anmäla elevens frånvaro på följande sätt:

 

  • SMS till 073-0121740. (Skriv in barnets personnummer ÅÅMMDD-NNNN för heldag eller ÅÅMMDD-NNNN samt klockslag (från och till) 00.00-00.00. för del av dag. Skriv endast in denna info ej något annat och glöm inte bindestreck och mellanslag.) Läs instruktioner i dokumenten till höger.

  • Via Skolwebben (kräver e-legitimation)
     
  • Fth Lagunen 08-508 49 328